ארד לוקסנבורג השקעות בע"מ

שלבי הפרויקט

להלן  מוצגים השלבים השונים שעובר כל פרויקט מיום הטיפול הראשוני ועד יום התחלת הבנייה
 
  • טיפול ראשוני לכל כתובת כולל יצירת קשר עם בעלי הזכויות בפרויקט או מי מטעמם על מנת לתאם ציפיות ולהעביר מידע רלוונטי לגבי יישום התמ"א38 בפרויקט.
  • בדיקת  היתכנות תמ"א 38 בבניין וזאת בהסתמך על חוו"ד  מומחים מהשורה הראשונה בתחום.
  • עבודה מול מיופיי הכוח של בעלי הזכויות בפרויקט תוך הצגת תשריטים פרטניים (תוספות בנייה, חיזוקים, חניות, מעליות).
  • מפגש עם כלל בעלי הזכויות בפרויקט על מנת לספק הסבר מקצועי על היקף הזכויות והעבודה, וגישור בין רוב בעלי הזכויות לבין סרבנים.
  • מינוי עו"ד על ידי בעלי הזכויות על מנת להגיע ליצירת בסיס הסכמות מגובש בין הצדדים, ולכלל חוזה (הכנת מפרטים, גיבוש תנאים סופיים לעסקה, מתן ערבויות רלוונטיות).
  • הגשת בקשות להיתר מול העירייה הרלוונטית.
  • התחלת בנייה לאחר מתן ההיתר המבוקש.

שלבי הפרויקט ולוחות זמנים

חתימת הסכם

תכנון והגשה להיתרים - 4 עד 8 חודשים

בנייה ושיפוץ מבנה - 18 עד 24 חודשים

סיום פרוייקט - 20 עד 26 חודשים

 

צור עמנו קשר